Afdelingen Globale Aktier er den første og foreløbig eneste under Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest. Porteføljen bygger videre på den filosofi, som i en årrække har udgjort kernen i forvaltningen af Halberg koncernens aktier. Porteføljen sigter på at have en bred global eksponering af 40-60 børsnoterede aktier. Investeringsstilen er konservativ, og uden at vi har navngivet afdelingen hverken 'value' eller 'vækst', så placerer investeringsstrategien sig i valuekategorien, såfremt et af de to prædikater skal sættes på.

Vi fokuserer på selskaber, der grundlæggende skal opfylde fire kriterier. De skal være:

1) Undervurderede
2) Finansielt stærke
3) Aktionærvenlige
4) Have langtidsholdbare forretningsmodeller.

Vi foretrækker naturligvis selskaber med en stabil og forudsigelig indtjeningsevne, ligesom vi foretrækker selskaber i vækstindustrier over selskaber i brancher, som ikke vokser. Men vi ønsker ikke stabilitet og vækst for hver en pris. Er vækstaktier eller defensive aktier blevet for dyre, foretrækker vi ofte at investere i cykliske selskaber - det kan vi gøre, da vi som udgangspunkt forventer at beholde vores aktier i meget lang tid, når vi først har købt dem.