Vores investeringsfilosofi er industriel og baserer sig på vores stifteres langsigtede tilgang til virksomhedsdrift.

Vi skelner mellem langsigtet investering og kortsigtet spekulation. Hvis du skulle være i tvivl, så praktiserer vi førstnævnte. Når vi investerer i et selskab, sker det i forventning om, at selskabet vil skabe økonomisk værdi i den periode, hvor vi ejer aktierne. Dermed investerer vi ikke i selskaber udelukkende i forventning om, at vi hurtigt kan sælge aktierne dyrere, selvom der ikke er sket nogen reel ændring af den underliggende virksomhed. Afkastet skal komme af de pengestrømme, som driften af selskabet kan generere.

Industriel tilgang figur

Vi tror ikke på, at vi er bedre end alle andre til at forudse, hvornår markedet vender. Det vil med andre ord sige, at vi ikke tror på timing - evnen til at gå ind og ud af aktiemarkedet. Vi praktiserer en buy-and-hold strategi, hvilket samtidig passer rigtig fint på en investeringsforening, hvor lovgivningen jo alligevel begrænser, hvor meget vi kan stå kontant.