Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Globale Aktier er aktivt forvaltet. Det vil sige, at vi udvælger en portefølje af aktier i forventning om at kunne skabe et afkast på langt sigt, som er højere end det generelle aktiemarked, målt ved foreningens benchmark MSCI World inkl. udbytter målt i danske kroner. Kan vi ikke det, vil vores medlemmer være bedre stillet med en såkaldt passiv investering i en indeksfond eller ETF, der ikke forsøger at slå markedet, men som typisk også har markant lavere omkostninger end de fleste aktivt forvaltede foreninger.

Spredning

Afdelingen investerer globalt i 40-60 aktier, hvilket tilfredsstiller vores ønske om at sprede risikoen, uden at der er for mange selskaber i porteføljen til, at investeringsteamet kan følge dem tæt. 

Fundamental bottom-up analyse

Grundig analyse af selskaber med fokus på undervurderede, finansielt stærke, aktionærvenlige virksomheder med langtidsholdbare forretningsmodeller. Bottom-up frem for top-down approach. Vi finder attraktive selskaber uafhængigt af i hvilket land og i hvilken branche, de er hjemmehørende - og om de indgår i benchmark eller ej.

Grænser for eksponering

Regioner: Målsætning om regional eksponering mod Nordamerika, Europa og Asia-Pacifik på maksimalt +/- 10 procent point af benchmarkets eksponering. Sektorer: Målsætning om eksponering mod GICS sektorer på maksimalt 10 procent point mere end benchmarkets eksponering.

Likviditet i de underliggende aktiver

Mindst 80 procent af porteføjen skal være placeret i aktier, hvor foreningens position maksimalt må udgøre 3 dages handelsvolumen. For de resterende 20% af porteføljen, må positionerne maksimalt udgøre 5 dages handelsvolumen (begge målt på grundlag af 30 dages gennemsnitlig handelsvolumen).

Buy-and-hold

Vi er tålmodige og forventer ikke, at kurspotentialet skal materialisere sig på hverken 6 eller 12 måneders sigt. Det kan tage 5 og nogle gange 10 år. Andre gange går det meget hurtigt. Men vi bestræber os på at følge vores virksomheder så tæt som muligt i hele ejertiden.