Halberg-Gundersen Invest vil bevise, at det ikke behøver at koste 2% årligt - eller langt mere - at drive en aktivt forvaltet dansk investeringsforening med globale aktier. Omkostningsprocenten vil falde, jo større formuen bliver. Med andre ord: Stordriftsfordele. En klar mangelvare hos flertallet af de danske investeringsforeninger. Den marginale omkostningsprocent i vores forening lyder på 0,65%. Det vil sige, at omkostningsprocenten vil falde ned mod 0,65% i takt med at formuen vokser sig større. Skulle det eksempelvis lykkes foreningen at få formuen op på 1 mia. kroner, vil omkostningsprocenten komme under 0,75% - og dermed vil der være et højere afkast til medlemmerne.

 

I listen herunder kan du få overblik over foreningens omkostninger (alle værdier i procent af formuen).

Løbende omkostninger   0,89
Emissionstillæg   0,20
Indløsningsfradrag   0,15
Depotbank   0,05
Investeringsforvalter   0,25 ved formue < 100 mio. kr. og 0,10 af formue > 100 mio. kr. + 75 tkr. i fast honorar
Investeringsrådgiver   0,50 + 20% af merafkast til benchmark
ÅOP  

0,98

Indirekte handelsomk.   0,02
Marginalomkostning*   0,65

 

*Angiver det omkostningsniveau Foreningen konvergerer mod ved stigende formue.