Proces figur transparent

 

 

1. Screening

Vi leder efter selskaber, som opfylder vores krav til en række nøgletal. For at sikre, at selskabet er undervurderet vil der typisk være tale om prisen, man betaler for indtjeningen (P/E), for pengestrømmene (P/CF) eller for egenkapitalen (P/B). Herudover stiller vi også krav om finansiel styrke, hvilket normalt vil sige, at vi sætter en maksimal grænse for gældsniveauet i selskabet i forhold til egenkapitalen (NDE), som dog kan variere fra branche til branche. Endelig screener vi for udbytte eller aktietilbagekøb, så vi sikrer os, at selskaberne er aktionærvenlige. Screeningerne foretages både løbende og systematisk primo hver måned for at kunne dokumentere udviklingen i antallet af selskaber, som opfylder grundlæggende screeningskriterier.

2. Foranalyse

Vi opererer med tre stadier i vores analyseproces. Factsheet, 1-pager og case stadie. Er vi støt på et interessant selskab, analyseres det i første omgang i vores interne analysemodel, som giver mulighed for at vurdere selskabets historik og værdiskabelse de seneste 10 år. Modellen viser rentabilitet, prissætning, finansiel styrke og aktionærvenlighed. Der printes et factsheet, som medbringes til det ugentlige teammøde. Her udvælges de selskaber, hvor der skal graves et spadestik dybere og kollegerne i investeringsteamet stiller samtidig spørgsmål og kommer med råd om de faktorer, som der skal fokuseres på. Det næste stadie er en 1-pager. En enkelt powerpoint planche, som beskriver selskabets forretning, udvikling, risici og afkastpotentiale. Typisk bruger vi 1-4 timer på at læse om selskabet til at kunne udarbejde en 1-pager. Denne 1-pager medbringes til  førstkommende teammøde, hvorpå det vurderes, om selskabet stadig er interessant nok til, at der skal udarbejdes en investeringscase.

3. Fundamental Analyse

Når det er besluttet, at et selskab er interessant nok til, at vi vil udarbejde en investeringscase, går det hårde arbejde i gang. Det tager alt mellem en uge og nogle gange et par måneder, før vi har en etableret en beslutningsgrundlag, vi er tilfredse med. En case svarer egentlig til vores in-house analyse, hvor vi gennemgår selskabet med henblik på først og fremmest at forstå virksomhedens forretningsmodel, produkterne og markedet. Men casen skal ligeledes redegøre for konkurrencesituationen, ledelsens kvalitet og naturligvis både risici og afkastpotentiale. Hertil kommer et væld af andre tjekpunkter, som undersøges, noteres og tilsidst fremlægges  for investeringsteamet. Casen kommer også med et forslag til et kurstarget på aktien.

4. Kurstarget og investeringsbeslutning

Der udarbejdets i gennemsnit cirka tre cases for hver investering, der ender med at komme helt i mål og blive en del af Halberg-Gundersens portefølje. Dermed går der også masser af tid og arbejde med at analysere selskaber, som vi ikke ender med at investrere i. Vi forsøger at holde vores træfsikkerhed så høj som muligt, men det er aldrig skønne spildte kræfter, når det ikke bliver til noget. Vi lærer branchen og virksomheden at kende, og det kan være aktien på et fremtidigt tidspunkt bliver billig nok til, at det bliver attraktivt at investere. Hvis investeringsteamet er tilfredse med casen, fastsættes et kurstaget, som efterfølgende bruges i styringen og overvågningen af porteføljen.

5. Overvågning

Vi har mellem 40 og 60 selskaber i porteføljen, og vi overvåger dem dagligt for at følge kursudviklingen og nyhedsstrømmen. I regnskabssæsonnen ved aflæggelsen af kvartals- og årsrapporter skaber det ekstra travlhed i vores lille investeringsteam, når vi skriver en kvartalsupdate og rundsender i teamet. Her redegøres der for, om selskabets drift udvikler sig som forventet, om strategiske tiltag, om ledelsen gør, hvad den siger - og naturligvis hvordan aktien reagerer i markedet. Er vores case intakt, og hvordan er den prissat i forhold til vores kurstarget? På månedlige arbejdsmøder foretager vi desuden en sektorgennemgang, hvor der samtidig sættes fokus på de virksomheder, Halberg-Gundersen har investeret i inden for den specifikke sektor - et slags 'servicecheck'. Når et selskab når vores target, sælger vi aktien, medmindre naturligvis fundamentale forhold har ændret sig så positivt, at selskabets værdi er blevet højere, end den vi oprindeligt fastlagde, da investeringen blev foretaget.