Halberg og Gundersen er to fynske familieejede virksomheder gennem foreløbig 5 generationer. Halberg startede sin virksomhed i 1887 og Gundersens er godt 20 år ældre - fra 1864. Begge virksomheder har deres rødder inden for produktion og salg af pibetobak.

Halberg med Mac Baren og Gundersen med Orlik - stadig i dag verdens to største producenter af pibetobak, og dermed var de familier i mere end 100 år konkurrenter.

 

 

I dag har de to tidligere konkurrenter knyttet helt anderledes tætte bånd. Famililen Gundersen er eksempelvis repræsenteret i bestyrelsen i Halberg A/S, og sammen har de to tidligere rivaler desuden etableret produktion af røgfri tobak, nemlig skrå, i selskabet Lakrisan Tobacco Company A/S.

Også på investeringsområdet etableredes for et par år siden et samarbejde. Både Halberg og Gundersen har i en lang årrække forvaltet voksende værdipapirporteføljer. Hver især med den konservative, forsigtige og langsigtede tilgang, som kendetegner gamle, danske, familieejede virksomheder - og begge familier har gjort sig mange erfaringer med både intern og ekstern forvaltning af værdipapirerne.

Hos Halberg opsagde man i 2012 sine eksterne PM-aftaler og trak pengene hjem. Det havde længe stået klart for det interne Investeringsudvalg, at den del af porteføljen, som blev forvaltet internt, klarede sig markant bedre end de eksterne forvaltere. I stedet etablerede man en global ETF portefølje for at have et benchmark at måle den aktive forvaltning i Investeringsudvalget op imod. Også hos Gundersen har man traditionelt arbejdet med en kombination af egenforvaltning og ekstern forvaltning.

I kølvandet på Gundersens indtrædelse i bestyrelsesarbejdet hos Halberg blev et direktionsmedlem fra Halberg inviteret til at deltage i Gundersens investeringsudvalg for på den måde at bidrage til deling af viden og investeringsforslag i de to virksomheder. Det stod hurtigt klart, at de var flere fællestræk mellem de to virksomheders investeringsfilosofi og strategi. 

Hos Halberg havde man desuden i en årrække overvejet at etablere en investeringsforening for at lette den administrative byrde med at bogføre og rapportere omkring investeringerne i selskabets i forvejen travle bogholderi - men også for på denne måde at have muligheden for at gøre kapitalforvaltning til et selvstændigt forretningsområde, såfremt afkastet viste sig konkurrencedygtigt. Halberg organisationen havde desuden bemærket det stigende omkostningsfokus blandt danske investorer og medier, og den mente, at der var sket en tiltagende polarisering af investeringsfondsmarkedet mellem de billige indeksfonde/ETF'ere med omkostningsprocenter på 0,5% eller mindre og de meget dyre aktivt forvaltede produkter fra typisk 1,75% og opefter. Visionen hos Halberg var at skabe et aktivt forvaltet kvalitetsprodukt til en omkostningsprocent på 1,0 - en omkostningsprocent som skulle falde, hvis formuen steg.

Forretningsideen lå og ulmede i i et par år, før der blev sat ord på en forretningsplan i slutningen af 2013. Som en naturlig del af samarbejdet mellem de to virksomheder lå det lige for at spørge, om Gundersen troede på projektet, og om de kunne være interesseret i at deltage i det allerede fra start. Svaret var positivt, hvilket ledte til at parterne i maj 2014 stiftede selskabet Great Dane A/S, og medio juni søgte selskabet Finanstilsynet om tilladelse til at drive investeringsrådgivningsvirksomhed.

Bestyrelse og direktion i Great Dane udgøres af den personkreds, som hidtil har haft ansvaret for værdipapirinvesteringerne i Halbergs og Gundersens selskaber. Great Dane skal være rådgiver for Investreringsforeningen Halberg-Gundersen Invest, som blev navnet på den forening, som parterne kunne gå i gang med at stifte, da tilladelsen fra Finanstilsynet kom i hus medio august.

Forud for stiftelsen i oktober var der rettet henvendelse til tre stærke bestyrelseskandidater, Ken L. Bechmann, Charlotte Lindholm og John Rif, som alle tre accepterede at stå i spidsen for foreningen og agere investorernes vagthund. I forbindelse med stiftelsen blev der desuden indgået aftale med Invest Administration A/S og Sydbank A/S om at varetage opgaverne som henholdsvis administrationsselskab (daglig ledelse) og depotbank for foreningen.