Det er nemt! Vores forening er børsnoteret, så du kan handle vores beviser i din webbank eller ved at afgive en telefonisk ordre til din bankrådgiver. Vores ISIN-kode er DK0060579423, og den seneste indre værdi, emissions- og indløsningskurs kan du læse her på siden.

Du kan investere i Halberg-Gundersen Invest afdeling Globale Aktier med både frie midler (alm. opsparing) og pensionsmidler, ligesom beviserne kan købes af virksomheder.

Vær opmærksom på, at personer under virksomhedsskatteordningen ikke kan placere midler hidrørende herfra i foreningens afdeling, da dette vil blive betragtet som hævning af et tilsvarende beløb fra ordningen.

Det er billigt at komme ind og ud. Det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag lyder på henholdsvis 0,20% og 0,15%, hvilket er betydligt lavere end de typiske 1,0-1,5% i emissionstillæg og 0,5% i indløsningsfradrag for globale aktieafdelinger i de foreninger, som har indgået distributionsaftale med bankerne.

Fraværret af distributions- og rådgivningsaftaler - og dermed en del af forklaringen på vores lave omkostninger - betyder imidlertid også, at der ikke automatisk følger rådgivning med, når du investerer i Halberg-Gundersen Invest. Derfor er det ekstra vigtigt, at du nærlæser prospekt, vedtægter og central investorinformation nedenfor, inden du foretager din investering.

Vi kan være svære at finde i nogle netbanker, da vi ikke betaler bankerne for at sælge vores beviser. Hvis du oplever problemer med dette, er du meget velkommen til at kontakte os, så vil vi hjælpe dig på bedste vis.

Download prospekt og vedtægter.

Download Central Investorinformation.

Du opfordres til at søge egen rådgivning før investering.