Offentliggjort: 2020-01-29 12:22:07 CET

Halberg-Gundersen Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Investeringsforeningen Halberg Gundersen Invest - Forventet udbytte for 2019

Bestyrelsens forslag til de forventede udbytter for 2019 fremgår af nedenstående skema.
Det forventede udbytte er vist som kr. pr. andel á 100 kr.

Afdeling ISIN-kode Forventet udbytte (kr. pr andel)
Globale aktier DK00060579423 3,30

 

Bestyrelsen har besluttet, at udbyttet for 2019 vil være minimumsudlodningen, og denne forventes
udbetalt den 12. februar 2020.

Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til a conto udbytte:    7. februar 2020

Første dag for handel med afdelingen eksklusive ret til a conto udbytte:  10. februar 2020

Forventet dag for hvornår udbyttet vil være til rådighed på depotkonto:  12. februar 2020

Det endelige udbytte (minimumsudlodningen) forventes offentliggjort umiddelbart efter
bestyrelsens møde den 2. marts 2020, hvor årsrapporten behandles, og godkendt af
generalforsamlingen den 23. marts 2020.

Spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør

pdf icon