Offentliggjort: 2019-03-25 21:00:00 CET

Halberg-Gundersen Invest
Forløb af generalforsamlingHalberg-Gundersen Invest

Forløb af generalforsamling

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den

fremlagte dagsorden.

Afdeling ISIN-kode

Forventet udbytte

(kr. per andel)

 

Globale Aktier                 DK0060579423             7,20

Årsrapporten for 2018 for investeringsforeningen blev forelagt og godkendt, og bestyrelsens forslag om udlodning på kr. 7,20 pr. andel i afdeling Globale Aktier samt bestyrelsesmedlemmernes honorar blev vedtaget.

Bestyrelsesmedlemmerne Ken L. Bechmann, Charlotte Lindholm og Ole Christiansen, der alle var på valg, blev genvalgt.

Som revisor for investeringsforeningen blev Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
Direktør

pdf icon pdf icon