Offentliggjort: 2019-11-08 11:48:03 CET

Halberg-Gundersen Invest
Indreværdi

Anmodning om suspension

På grund af tekniske vanskelighede hos dataleverandør er det ikke muligt at beregne indre
værdier.

Indtil situationen er afklaret anmoder Invest Administration A/S om suspension i samtlige de af
selskabet administrerede investerings- og kapitalforeninger.

Disse fremgår nedenfor:

• Carnegie Wealth Management
• Falcon Invest
• Fundamental Invest
• Gudme Raaschou
• Halberg-Gundersen Invest
• IR Invest
• Lån & Spar Invest
• Lån & Spar MixInvest
• StockRate Invest

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
Direktør