Offentliggjort: 2020-03-13 14:02:35 CET

Halberg-Gundersen Invest
Indreværdi

Anmodning om suspension

På grund af usikkerhed om prisstillelse i markedet er det p.t. ikke muligt at beregne indre
værdier.

Indtil situationen er afklaret, anmoder Invest Administration A/S om suspension af foreningens afdeling.

HGIGA          Globale Aktier          DK0060579423

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
Direktør

Pdf icon