Offentliggjort: 2020-03-13 20:00:00 CET

Halberg-Gundersen Invest
Indkaldelse til generalforsamling

 

Forløb af ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest afholdt den 23. marts 2020 ordinær generalforsamling, der blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden. 

Afdeling ISIN-kode

Forventet udbytte

(kr. pr. andel)

Globale aktier DK00060579423 3,30 

 

Årsrapporten for 2019 for investeringsforeningen blev forelagt og godkendt, og bestyrelsens forslag om, at der udbetales udlodning på kr. 3,30 pr. andel i afdeling Globale aktier for 2019 blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om ændring af foreningens navn fra ”Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest” til ”Investeringsforeningen Great Dane” blev vedtaget.

Bestyrelsesmedlemmerne Ken L. Bechmann, Charlotte Lindholm og Ole Christiansen, der alle var på valg, blev genvalgt.

Som revisor for investeringsforeningen blev Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på tlf. 38 14 66 00.

 

Med venlig hilsen

 

Niels Erik Eberhard
Direktør

Pdf icon