Halberg og Gundersen er to fynske familieejede virksomheder gennem foreløbig 5 generationer. Halberg startede sin virksomhed i 1887 og Gundersens er godt 20 år ældre - fra 1864. Begge virksomheder har deres rødder inden for produktion og salg af pibetobak. Halberg med Mac Baren og Gundersen med Orlik - stadig i dag verdens to største producenter af pibetobak, og dermed var de to familier i mere end 100 år konkurrenter.

I dag har de to tidligere konkurrenter knyttet helt anderledes tætte bånd. Samarbejdet omkring investering i børsnoterede aktier begyndte i 2012, og det blev yderligere styrket med etableringen af Halberg-Gundersen Invest i 2014. Både Halberg og Gundersen havde i en lang årrække forinden forvaltet voksende værdipapirporteføljer. Hver især med den konservative, forsigtige og langsigtede tilgang, som kendetegner familieejede virksomheder, der har været i stand til at overleve og vokse gennem generationer.

Du kan læse mere om Halberg og Gundersen på www.halberg-as.dk og www.agsnus.com.