Halberg-Gundersen Globale Aktier er stiftet af investorer til gavn for investorer. Vi er sat i verden for at give investorer adgang til de stordriftsfordele, som burde være en naturlig del af det at investere i forening.

Da de to fynske familievirksomheder i 2014 gik sammen om at etablere en investeringsforening var det målsætningen at tilbyde et investeringsprodukt, som både havde en fornuftig lav pris, og som samtidig havde en høj kvalitet med målsætning om at gøre det afkastmæssigt bedre end det generelle aktiemarked. Vi ser nemlig en polarisering i fondmarkedet, hvor produkterne samler sig i enten indeks/ETF'ere med omkostningsprocenter fra 0,5 og nedefter - eller i den dyre aktive forvaltning fra typisk 1,75% årligt eller langt mere. Vores ambition har været, at vores forening skulle kunne tilbyde et aktivt forvaltet kvalitetsprodukt til en omkostningsprocent på 1,0. Det er heldigvis lykkedes.

Ydermere vil omkostningsprocenten falde med stigende formue - en effekt, som er udeblevet i størstedelen af den danske investeringsforeningsbranche. Derfor - kom og vær med. Jo flere vi er, jo bedre! Vi har en drøm om at vores formue en dag bliver så stor, at vores omkostningsprocent nærmer sig 0,5% årligt. Så har vi indfriet en vision om at skabe "aktiv forvaltning til passive priser" - eller at være "skabspassive på den gode måde", som vores formand udtrykte det, første gang vi foreslog ham at deltage i projektet.

Men Halberg og Gundersen stiftede ikke kun foreningen af ren velgørenhed eller for at blive en torn i øjet på den etablerede branche. Både Halberg og Gundersen har i flere årtier forvaltet værdipapirinvesteringer både internt, med eksterne forvaltningsaftaler og flere investeringsforeningsprodukter. - men i højere og højere grad i form af egen intern forvaltning. Det har resulteret i både en stor administrations- og arbejdsbyrde, men også i en viden og en proces, som vi nu giver andre danske investorer mulighed for at blive en del af.

Ud over en investeringsforening har vi også stiftet et aktieselskab, der er ejet af ligeligt af Halberg, Gundersen og de ansatte, og som i juni 2014 ansøgte Finanstilsynet om tilladelse til at drive investeringsrådgivervirksomhed. Vi havde gjort vores hjemmearbejde godt nok til, at vi i august modtog tilladelse, og så kunne vi i samarbejde med Invest Administration A/S, som vi har valgt til den daglige administration af foreningen, komme videre med ansøgning nr. 2 til Finanstilsynet. Nemlig ansøgningen om godkendelse af Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest.

Til en start har vi ikke de store forventninger til, at en hel masse andre investorer har lyst til at være med. Vi forstår godt, at folk vil se resultaterne først. Det ville vi også selv foretrække. Derfor er det også vores strategi at akkumulere 36 måneders afkast og dermed opnå en Morningstar rating, inden vi aktivt forsøger at lokke flere investorer med. Vi tror og håber på, at vores globale afdeling får mange stjerner.